Advokaterna Schmidt & Wermelin

Vi har försvar för det mesta och vi arbetar främst inom fyra rättsområden: brottmål, affärsjuridik, familjejuridik och skadeståndsrätt. Klienterna består av privatpersoner, små och medelstora företag.

För företags räkning arbetar vi med alla affärsjuridiska frågor och andra tvister. Privatpersoner hjälper vi framförallt med familjerätt som vårdnad och umgänge, olika skadestånds- och fastighetsfrågor. Stor del av verksamheten är inriktad på brottmål.

Lagbok med klubba